122,750 ریال مبلغ جمع آوری شده برای خیریه حیوانات


آخر 2 3 7 8 1 4

فروشگاه های اطراف من


قوانین و مقررات سایت پتچاپ
پتچاپ طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برپا شده است و درج هرگونه موارد غیر قانونی،غیر اخلاقی ،سیاسی و سایر مواردی که با عرف جامعه مقایرت داشته باشد باعث لغو حساب کاربری خواهد شد.
به منظور استفاده از خدمات سایت پتچاپ ثبت نام ونام خانوادگی حقیقی الزامی می باشد ودر صورت استفاده از الفاظ و اسامی نامناسب،حساب کاربری حذف خواهد شد.
جهت ثبت نام وارد کردن یک شماره موبایل معتبر که مربوط به شخص ثبت نام کننده می باشد الزامی است.
هر گونه مسئولیت ورود اطلاعات اشتباه و غیر واقعی ،نشانی و شماره تلفن به عهده ی صاحب حساب کاربری خواهد بود.